Skip to main content

Prehlbovanie studní

Odborný proces, ktorý zvyšuje kapacitu a efektivitu existujúcich studní. Na začiatku sa vyprázdni studňa a následne sa podrobí dôkladnej inšpekcií, aby sa zhodnotil súčasný stav.

Služba zahŕňa čistenie stien studne od usadenín a nečistôt, kontrolu znečistenia vody a prípadnú montáž nového čerpacieho zariadenia. Celý proces je podložený dokumentáciou, a výsledkom je zlepšená účinnosť a spoľahlivosť studne, čím sa zabezpečuje neustále a spoľahlivé zásobovanie čistou a kvalitnou vodou.